staré a nové dřevo je spojeno pouze pomocí čepů a dlabů